Ambitie

ATOA heeft de ambitie om in contact met de ander ontwikkeling op gang te brengen, waardoor de ander zijn doel kan bereiken. Samen zichtbaar krijgen wat er al was en versterkt kan worden, maar ook samen werken aan het doorvoeren van veranderingen waar bij uiteindelijk meer leerlingen meer leren. ATOA staat voor Advies en Training voor onderwijsambities. Mijn ambitie is om mensen in het onderwijs te ondersteunen bij hun ambitie. Ik doe mijn werk met plezier en passie, omdat ik mij graag verdiep in anderen en vanuit verbinding vooruitgang wil bereiken. Als er sprake is van vooruitgang of bewustwording, dan wordt er geleerd. Leren gaat het beste wanneer je je gesteund voelt en wanneer je de ruimte krijgt om te mogen leren. ATOA gaat met schoolleiders op zoek naar manieren waarop de docenten zowel rugdekking als ruimte ervaren tijdens verandertrajecten. Van ATOA mag u ook verwachten dat zij blijft leren. Nieuwe inzichten, onderzoeken en praktijkervaringen worden gevolgd en waar relevant ook ingezet voor uw praktijk. Het geven en ontvangen van feedback is daarbij een niet te missen onderdeel van de samenwerking tussen de organisatie en ATOA.

Visie op schoolontwikkeling

ATOA begeleidt (school)organisaties vanuit veranderkundige principes waarbij we uitgaan van leren van en met elkaar. Iedere organisatie kent zo zijn eigen doelen, zijn eigen cultuur en zijn eigen voorgeschiedenis. ATOA begeleidt scholen rekening houdend met dat wat ‘schooleigen’ is. We ontwerpen graag met de klant en leveren op die manier maatwerk. ATOA ontwerpt schoolontwikkelingstrajecten op maat met de school. Om te zorgen dat het schoolontwikkelingstraject goed past bij de school, zal om die reden regelmatig naast schoolleiding ook gevraagd worden om enkele docenten en/of leerlingen te laten aansluiten tijdens het ontwerpen van zo’n traject. Als onderlegger hanteert ATOA verschillende onderwijsconcepten.

Bij de ondersteuning bespreken we wat de huidige en gewenste praktijk is voor alle betrokkenen op school (medewerkers, leidinggevenden, leerlingen en ouders). Op die manier kan ATOA samen met de school werken in en aan een professionele lerende cultuur. Vanuit vertrouwen in elkaar en het zoeken naar wat iemand goed kan, bouwen we systematisch verder aan dat wat de school wil bereiken.

Strategisch koersen is daarbij een onderdeel van de schoolontwikkeling: weten welke koers je wilt varen en waarom, deze samen verbinden aan de praktijk en inzetten op dat waar de medewerkers energie van krijgen.

ATOA - wie is dat?

Op 1 januari 2016 heb ik, Jannet Marechal, ATOA opgericht. Van oorsprong ben ik docent bewegingsonderwijs en onderwijskundige. Na mijn studie(s) gaf ik tien jaar les op een grote scholengemeenschap op alle afdelingen van de school. Ook werkte ik destijds tien jaar als leidinggevende van een H/V-afdeling. Daarna vervolgde ik mijn loopbaan als onderwijsadviseur. Dit deed ik jarenlang bij APS (ruim negen jaar) en sinds 2016 doe ik dit als zelfstandig trainer voor ATOA.

Als zelfstandig trainer ben ik aangesloten bij het Netwerk Onderwijsadviseurs (www.netwerkonderwijsadviseurs.nl). Dit Netwerk, bestaande uit acht ervaren trainers, inspireert elkaar en is vanuit dit grotere verband in staat om passend aanbod te leveren bij meer omvangrijke ondersteuningsvragen. ATOA is ook (mede-)organisator van het jaarlijkse Havocongres ‘Trots op Havo’ (www.havocongres.nl) en van de Nationale Gymnasiumdag (www.nationalegymnasiumdag.nl).

ATOA is een CRKBO erkende instelling

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt of zij aan onderstaande aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

ATOA is sinds 2016 (jaar van oprichting) CRKBO erkend en heeft in februari 2020 een geslaagde audit gedaan voor herregistratie. 

CRKBO erkende instelling

Netwerk Onderwijsadviseurs

Het Netwerk Onderwijsadviseurs bestaat uit adviseurs die ruime leservaring in vo of mbo hebben.  

Scholen voor voortgezet onderwijs en opleidingen in het mbo kunnen bij het Netwerk Onderwijsadviseurs terecht met vragen rond onderwijs en organisatieontwikkeling. De adviseurs geven advies, training en scholing passend bij uw vraag.

Als netwerk van zelfstandige professionals werken wij als adviseur, trainer en coach in het onderwijs. Al jaren trainen en begeleiden wij docenten en leidinggevenden. We organiseren conferenties op basis van teach as you preach. We coachen schoolleiders en docenten als onderdeel van hun loopbaanontwikkeling.

Met docenten, leidinggevenden en bestuurders werken we aan duurzame vernieuwing. Dit doen wij altijd ‘op maat’, op basis van de leer- en ontwikkelingsvragen van de klant.

Zie ook: www.netwerkonderwijsadviseurs.nl 

Netwerk Onderwijsadviseurs

Adviseurs aangesloten bij het Netwerk werken altijd conceptgestuurd aan de praktijk van alledag en gebruiken daarbij de resultaten van onderwijskundig onderzoek . En dat willen blijven we doen. We kúnnen niet anders en we willen niet anders.

Wil je meer informatie over het Netwerk Onderwijsadviseurs. Ga dan naar de website www.netwerkonderwijsadviseurs.nl.

Ga naar boven