Leerlingen aanzetten tot leren (met OBIT)

Leerlingen aanzetten tot leren (met OBIT)

‘Toen u het uitlegde kon ik het wel volgen, maar nu ik deze opgave zie, snap ik er niets van.’ Docenten proberen leerlingen zo ver te krijgen dat zij de stof wendbaar kunnen gebruiken in verschillende situaties. Kennis hebben is daarbij niet genoeg. ‘Kennis krijgt pas waarde als er denken in gestopt wordt’ (citaat van prof. Dr. René Tissen). Deze training helpt docenten om het denken van leerlingen te activeren, zodat zij aangeboden kennis beter begrijpen en kunnen integreren met reeds aanwezige kennis.

Beschrijving training

Lesobservaties en filmfragmenten van lessen vormen de basis van deze training. Bezochte docenten ontvangen individuele terugkoppeling.

In groepsverband bespreken we vervolgens wat werkt in de les en welke mogelijkheden er zijn om dat wat werkt te versterken. Vanuit de matrix ‘leeractiviteit en activiteit’ worden lessen geanalyseerd en herontworpen.

Beoogde resultaat/opbrengst/doel

Docenten leren bewust momenten in te zetten waarop zij sturen op oppervlakkig leren dan wel leren met diepgang. We analyseren daarbij tevens wat maakt dat leerlingen geactiveerd worden in de les. U ervaart op welke manier u de pit van uw vak zo kunt overdragen dat de leerlingen meer betrokkenheid tonen en volledig leert (zowel oppervlakkig als met diepgang).

Voor wie?

Voor beginnende, ervaren en zeer ervaren docenten.

Hoe lang?

3 dagen verspreid over enkele maanden, waarbij de lesbezoeken in de ochtend geen lesuitval veroorzaken in de school, de middagtrainingen duren 2,5 uur.

Mogelijkheden qua vorm

Het aantal lesobservaties kan worden uitgebreid of beperkt. Een intensieve variant is ook mogelijk: een kleine groep docenten wordt dan zo intensief begeleid dat zij na het lesbezoek ook schriftelijke feedback ontvangen, waarna zij aanpassingen in hun lesvoorbereiding verwerken en opsturen, waarna ze kort daarna nogmaals (enkele keren) bezocht worden.

Groepsgrootte

Max. 20 docenten.

In de intensieve variant: max. 6 docenten.

Studiebelasting per deelnemer

13-15 klokuren

Materiaal

Het gebruikte materiaal tijdens de bijeenkomsten wordt digitaal aan de deelnemers verstuurd. Werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten.

Deelnemers kunnen gebruik maken van het boek ‘Leerlingen aanzetten tot leren’ (Maréchal & Spijkerboer, 2017, Pica)

Investering

Een uitvoerend dagdeel per bijeenkomst. Voor elke trainingsbijeenkomst wordt een half dagdeel voorbereidingstijd in rekening gebracht.

BTW is bij trainingsonderdelen niet verschuldigd.

Additioneel: kosten voor het boek ‘Leerlingen aanzetten tot leren’ (Maréchal & Spijkerboer, 2017, Pica).

Ga naar boven