Feedback geven gericht op groei

Feedback geven gericht op groei

Feedback kan een effectief en motiverend werken voor leerlingen. Gericht feedbackmomenten organiseren om het denken van leerlingen ‘aan te zetten, betekent ook als docent en/of mentor ook nadenken over jouw focus, de timing en de formulering.

Beschrijving training

In deze training leren docenten en/of mentoren wat hun stijl van feedback geven is en wat het mogelijk effect van deze stijl is bij leerlingen. Het aanpassen van je feedback bij de verschillende leerlingen is vaak een onbewust proces. We analyseren jouw manier van feedback en gaan na of je bij jouw leerlingen kunt zien welke feedback zij nodig hebben.

Leerlingen die geneigd zijn te denken dat iets (toch) niet gaat lukken, hebben gerichte feedback nodig. Zeggen dat jij er wel in gelooft, is dikwijls voldoende om de leerling te motiveren weer aan de slag te gaan. Tijdens de training leer je wat je kunt doen wanneer dit aan de orde is.

Daarnaast kijken we naar de timing van de feedback, zowel schriftelijk als mondeling. Hoe organiseer je het geven van feedback en wat wil je ermee bereiken?

Beoogde resultaat/opbrengst/doel

Het denken ‘aan’ zetten en leerlingen een (klein) stapje verder helpen is het uitgangspunt bij het organiseren van feedback. Naast organiseren kijken we gericht naar het formuleren van je eigen feedback.

Voor wie?

Docenten/mentoren/leidinggevenden

Hoe lang?

2 of 3 bijeenkomsten (afhankelijk van de vraag van de school)

Mogelijkheden qua vorm

Kan ook aangeboden met als focus ‘feedbackcultuur’, in dat geval wordt met de school een maatwerktraject ontwikkeld.

Groepsgrootte

8 – 28 pp

Studiebelasting per deelnemer

10 tot 12 uren

Materiaal

Wordt aangereikt door de trainer.

Investering

Voor een training wordt in principe een dagdeel uitvoeringstijd in rekening gebracht en een half dagdeel voorbereidingstijd. Trainingen zijn veelal BTW-vrij.

Ga naar boven