De diepgang van praktijkvakken (met VHRC)

De diepgang van praktijkvakken (met VHRC)

Bij praktische vakken, waarin cognitie en gedrag beide een onderdeel vormen van de te leveren prestatie, kan het VHRC model helpen om te sturen op de diepgang van de praktijkvakken. Het gaat om veel meer dan het ‘doen’ alleen. De manier waarop je praktijkopdrachten beoordeelt, wordt inzichtelijk door het VHRC model in te zetten. VHRC staat voor ‘volgen, herkennen, relateren en creeren’.

Beschrijving training

Aan de hand van praktijkopdrachten en lesfragmenten analyseren we het leergedrag van leerlingen gekoppeld aan beoordelingscriteria van de opdracht en/of prestatie. Een opdrachtenanalyseformulier helpt om gericht te sturen op leergedrag.

Beoogde resultaat/opbrengst/doel

Een goede afstemming in de sectie over hoe je praktijkopdrachten beoordeeld. Mogelijke verantwoording van het belang van deze vakken ten opzichte van andere vakken bij leerlingbesprekingen.

Gerichte sturing op de diepgang van praktijkvakken in lessen en opdrachten.

Voor wie?

Secties of individuele docenten van praktijkvakken.

Hoe lang?

Twee bijeenkomsten en twee dagdelen lesobservaties.

Mogelijkheden qua vorm

Kan uitgebreid worden met aantal lesobservaties wanneer het docentenaantal groter is.

Groepsgrootte

4-16 docenten

Studiebelasting per deelnemer

9-11 klokuren

Eén keer lesbezoek + nabespreking: 1 klokuur.

Bijeenkomsten: 6 uur

Tussentijds zelf aan de slag: 2-4 uur

Materiaal

Het gebruikte materiaal tijdens de bijeenkomsten wordt digitaal aan de deelnemers verstuurd. Werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten. Indien relevant levert ATOA een lijst met relevante publicaties omtrent het thema.

Investering

Vier uitvoerende dagdelen. Voor elke trainingsbijeenkomst wordt een half dagdeel voorbereidingstijd in rekening gebracht. Voor lesbezoeken wordt geen voorbereidingstijd in rekening gebracht. BTW is niet verschuldigd.

Ga naar boven