Congressen en conferenties

Havocongres 'Trots op Havo'

ATOA organiseert in samenwerking met het Havoplatform jaarlijks het Havocongres ‘Trots op havo’. Dit congres is bedoeld om het havoonderwijs beter onder de aandacht te brengen. Het Havoplatform en ATOA streven samen naar beter havo-onderwijs.

Het congres wordt georganiseerd voor scholen met havoafdelingen en/of categorale havoscholen. Maar ook de input van dezelfde doelgroep wordt tijdens het congres ingezet. De congresorganisatie heeft oog voor praktische zaken die op scholen leven en beleidsontwikkelingen De congresdeelnemers worden geïnspireerd met workshops, lezingen, thema-wandelingen en good practices. De deelnemers gaan na een congresdag naar huis met informatie, als ideeën. Tevens is het congres een moment ideaal netwerkmoment waarop deelnemers kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen waar het gaat om goed havo-onderwijs. Deskundige en bevlogen sprekers delen hun ideeën, onderzoeksresultaten en ervaringen met schoolleiders, mentoren, docenten en ook leerlingen op interactieve wijze.
.

Nationale Gymnasiumdag

De Nationale Gymnasiumdag bestaat al sinds 2004. De eerste jaren werd de dag georganiseerd voor de ongeveer 40 zelfstandige gymnasia. Later werden ook de  en de 250 scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling als doelgroep toegevoegd. De thema’s op zo’n dag zijn niet anders dan op conferenties voor andere onderwijsvormen; het verschil zit hem in de deelnemers – deze hebben namelijk allemaal wat met het gymnasium. Denk aan uw collega’s op het gymnasium, docenten en leidinggevenden – en de leerlingen waaraan u lesgeeft. Docenten en schoolleiders van gymnasia en gymnasiumafdelingen die een dag lang nadenken over onderwijskundige kwesties, maar nu in relatie tot de gymnasiumleerlingen.
En steeds is er de vraag ‘Hoe halen we het gymnasiale uit onze leerlingen?’ Hoe bevorderen we dat ze hun mogelijkheden, capaciteiten benutten en hoe ondersteunen we ze bij die vaardigheden, waaronder sociale, die ze van dienst zijn op weg naar hun plek in de wereld. Hoe dragen we bij aan hun subjectwording.

De VWO conferentie

Het Netwerk Onderwijsadviseurs organiseert samen met Stichting Platform vWo ook dit schooljaar de conferentie voor schoolleiders en docenten van vwo-afdelingen. Tijdens de conferentie besteden we aandacht aan actuele thema’s die op veel vwo-afdelingen spelen. Deze thema’s zijn: krimp, de aansluiting tussen onderbouw en bovenbouw, toetsen en onderpresteren..

Ga naar boven