Hoe bepalen we of een leerling over gaat als een leerling een aantal weken of misschien zelfs maanden afstandsonderwijs heeft gekregen? Gelden de overgangsnormen nog? Zijn de cijfers nog bepalend voor ons advies om een leerling wel of niet naar een volgend leerjaar te laten doorstromen? En gaan scholen hun leerlingbesprekingen straks online doen als we elkaar nog steeds niet mogen ontmoeten?

Als trainer houd ik mij sinds enkele jaren bezig met de effectiviteit van leerlingbesprekingen en rapportvergaderingen. Dat scholen nadenken over een andere vorm van leerlingbespreking is niet raar. Bijeenkomsten waar het hele docententeam oeverloos klaagt over ongewenst gedrag van leerlingen, dat is niet meer van deze tijd. Aangezien alles nu anders is, kunnen we de leerlingbespreking meteen meenemen. Laten we er gebruik van maken nu we in een nieuwe situatie terecht zijn gekomen…

Ik lees veel berichten van schoolleiders die apetrots zijn op hun docenten. Zij krijgen het voor elkaar om in zeer korte tijd om hun lessen heel anders aan te bieden. En terecht. Tegelijkertijd hoor ik vragen als ‘hoe gaan we straks bepalen of leerlingen over gaan’?

Waar docenten hun advies eerder baseerden op cijfers en intuïtie, ontstaat er nu onzekerheid of deze parameters nog wel betrouwbaar zijn nu het onderwijs op afstand plaatsvindt.

Ik vermoed dat de beslissing om een leerling wel of niet door te laten gaan naar een volgend leerjaar meer dan ooit een co-besluit wordt. Eentje waarbij de bekende driehoek (ouder-leerling-mentor) een gelijkbenige driehoek zal zijn. De verantwoordelijkheid zal meer dan ooit gevoeld worden door leerling, ouder èn mentor. Ook dan is het belangrijk dat het docententeam haar advies goed kan onderbouwen.

 

Hoe doe je dat? Focus op het verzamelen van informatie met een voorspellende waarde en richt je minder op informatie met een toegevoegde waarde. Denk in leeractiviteiten en niet in gegeven opdrachten als je informatie gaat verzamelen. Spreek minder over wat een leerling niet doet en meer over wat een leerling doet tijdens de leermomenten. Bedenk dat leermomenten minstens zo vaak buiten de online lessen plaatsvinden als daarbinnen.

 

De overgangsnorm is nu vaak gebaseerd op de behaalde cijfers. Deze cijfers laten vaak zien of de leerling de kennis voldoende heeft begrepen en kan gebruiken. Naast deze cijfers gebruiken veel docenten hun intuïtie bij een advies over de overgang. Hoe zit dat nu in deze nieuwe situatie waarin leerlingen afstandsonderwijs krijgen? Hebben de cijfers die ze deze periode halen nog dezelfde voorspellende waarde als in de situatie waarin docent en leerlingen elkaar ontmoeten? En wat doet deze ‘houd-afstand-situatie’ met de intuïtie van docenten? Je hebt minder observatiemomenten, nu je leerlingen niet meer in levende lijve ziet interacteren in de les. Welke informatie verzamel je dadelijk voorafgaande aan een advies over de overgang? Informatie verzamelen over aspecten als ‘werkhouding’, ‘huiswerk’, ‘vragen stellen’ en ‘tempo’ is in deze minder relevant. Deze informatie heeft wel een toegevoegde waarde, maar minder voorspellende waarde. Informatie met voorspellende waarde zal meer gaan over aspecten als: doorzettingsvermogen, reflectievermogen, leervermogen, begrijpend lezen en executieve vaardigheden. Kortom: verzamel informatie over hoe de leert, hoe hij zijn leren organiseert en hoe hij zichzelf motiveert. Die informatie zegt iets over de kansen van de leerling in het volgende leerjaar.

 

In online gesprekken vraag je uiteraard eerst naar het welbevinden van de leerling. Daarnaast verzamel je dus informatie om naar een besluit toe te werken. Vragen die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen zijn:

  1. Wat werkt voor jou bij het leren van een vak dat je lastig vindt en wat werkt voor jou bij het leren voor een vak waar je goed in bent?
  2. Hoe behoud je overzicht over wat je moet doen voor school?
  3. Wie stel je vragen als iets even niet lukt?
  4. Wat doe je als iets meer tijd kost, dan je vooraf gedacht had?
  5. Hoe bepaal je wat prioriteit heeft en wat niet?
  6. Wat heb jij nodig om gemotiveerd te blijven?

 

Wil je meer van dit onderwerp weten of heb je behoefte aan meer van dit soort vragen? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Ga naar boven