Werken aan een meer professionele cultuur

Werken aan een meer professionele cultuur

Beschrijving training

Cultuur is grotendeels onbewust, maar zeer nadrukkelijk aanwezig in schoolorganisaties. Zo doen wij het al jaren, leidt er soms toe, dat het ook niet eenvoudig op een andere manier zal gaan. Bewust kijken naar communicatie en gedrag en opruimen van onbewust slechte gewoontes kan helpen om de cultuur in je team in beweging te zetten. Wilt u aan de slag met ingesleten patronen en de samenwerking binnen uw team op realistische wijze verbeteren, dan is dit een geschikte training.

Wat leert u?

U leert wat uw eigen communicatiepatroon is en wat daarin helpend en of belemmerend kan werken.

U bekijkt met collega’s communicatiestandaarden en u bepaalt samen wat belangrijk is voor jullie samenwerking.

U ontdekt wat er nodig is om te werken aan een meer professionele cultuur.

U oefent met verbindende communicatie, zodat deze communicatie ingezet kan worden op de werkvloer.

U ontwikkelt gezamenlijk de gewenste feedbackcultuur.

U leert hoe u een ander kunt aanspreken op disfunctioneel gedrag en u leert ook hoe u kunt reageren wanneer u wordt aangesproken door een collega.

Toelichting

Tijdens de starttraining wordt duidelijk wat een professionele cultuur behelst en welke (elementen van) andere culturen ook zichtbaar kunnen zijn in uw school. Ook ontdekt u in deze training wat onbewust gedrag met u en uw collega’s kan doen.

Met uw collega’s werkt u aan professionele communicatiestandaarden vanuit een duidelijke koers.

De training is gebaseerd op het gedachtengoed van Alex van Emst en het boek ‘Handboek professionele cultuur’ (2018, Galenkamp).

Na de starttraining krijgen de teamleden zogenaamde spiegelgesprekken in kleine (heterogene) groepen. Als jij jezelf een spiegel voorhoudt, wat kan jij dan betekenen in de organisatie om de cultuur professioneler te maken? En als jij de organisatie een spiegel voorhoudt, wat wil je dan je collega’s meegeven?

Na de spiegelgesprekken volgt een tweede plenaire bijeenkomst, om de do’s en don’ts voor de school af te spreken en de stappen op weg naar een (meer) professionele cultuur.

Voor wie?

Docententeams, schoolleiding

Praktische informatie

Groepsgrootte: 6 tot 40 personen (bij grotere groepen worden twee trainers ingezet).

Duur: per docent 3 bijeenkomsten

Materiaal: werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten en presentaties worden digitaal beschikbaar gesteld aan de school.

Tarieven: per bijeenkomst hanteren we het standaard dagdeeltarief van € 650,- (per bijeenkomst wordt doorgaans een half dagdeel voorbereidingstijd gerekend), dit betekent per uitvoerend dagdeel (op locatie) € 975,-

BTW is over de meeste onderdelen niet verschuldigd

N.B. spiegelgesprekken kunnen indien gewenst ook online worden gevoerd tegen gereduceerd tarief

Ga naar boven