Leerlingen vanuit contact coachen op succeservaringen

Succeservaringen uitlokken bij leerlingen (met DOC-coaching)

Je wilt als leerling presteren of er wordt van je verwacht dat je presteert… Als je niet presteert zijn er consequenties, zittenblijven of gedoe thuis… Tegelijkertijd heb je het gevoel dat er zoveel moet en dat ‘dat wat moet’ wordt opgelegd door anderen, terwijl je meer en meer ontdekt wie je bent en wat je zelf wilt en ook op zoek bent naar wat je zelf kan en wil bepalen. Het gevoel geen grip te hebben op dat wat je doet en dat wat moet is onaangenaam voor veel jongeren. Bovendien doet de omgeving relatief weinig beroep op (probleem)oplossend vermogen. Dit leidt tot verlies aan eigen kracht om zelfstandig om te gaan met belemmeringen en plotselinge veranderingen.

Beschrijving training

‘Komt wel goed mevrouw, ik zal harder mijn best doen…’

Hoe voorkomt u loze beloftes en hoe stimuleert u de motivatie en het eigenaarschap bij leerlingen? Hoe coacht u leerlingen dusdanig dat ze minder sociaal wenselijke antwoorden geven en zo dat ze meer kiezen voor ‘succesrijpe’ acties. De gesprekken worden leuker, effectiever, waarbij de leerling veelal aan het woord komt. ATOA leert het u in deze training.

Bij het uitlokken van succeservaringen door DOC coaching leren docenten hoe ze leerlingen Doelgericht, Oplossingsgericht en Contactgericht kunnen coachen.

Docenten/mentoren worden getraind in de manier waarop ze het eigenaarschap van leerlingen kunnen vergroten. Leerlingen hun eigen (haalbare) doelen laten formuleren, hen leren omgaan met belemmeringen door gericht feedback te geven en in dialoog te blijven zijn onderdeel van deze training.

Wat leert u?

U leert gesprekken zo te voeren dat:
- de leerling voornamelijk aan het woord is
- u loze beloftes kan pareren
- de leerling zijn eigen doelen kan stellen
- de gestelde doelen leiden tot succesrijpe acties

U bent beter in staat de leerling te helpen bij het leren leren:
- u kunt de gewenste leerhouding stimuleren bij de leerlingen
- u heeft repertoire om de leerling tips te geven bij het leren leren
- u kunt het leergedrag met leerlingen bespreekbaar maken

Indien gewenst kunt u ook tips/handreikingen ontvangen die bruikbaar zijn bij het voeren van driehoeksgesprekken.

 

Voor wie?

Docenten die fungeren als coach of mentor.

Praktische informatie

Groepsgrootte: 6-24 personen

Hoe lang: 4 of 5 bijeenkomsten afhankelijk van de wensen en de startsituatie van de school

Materiaal: werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten en presentaties worden digitaal beschikbaar gesteld aan de school.

Studielasturen: 18-22 uren

Tarieven: per bijeenkomst hanteren we het standaard dagdeeltarief van € 650,- (per bijeenkomst wordt doorgaans een half dagdeel voorbereidingstijd gerekend), dit betekent per uitvoerend dagdeel (op locatie) € 975,-

BTW is niet verschuldigd.

Ga naar boven