Jongens motiveren

Jongensachtig leren

In de onderbouw haalde de leerling nog ruime voldoendes, maar in de bovenbouw lijkt de leerling niet onvertraagd een diploma te kunnen halen… De cijfers zijn dus nog lange tijd voldoende, maar vaak hebben docenten al eerder twijfels over de capaciteiten van de leerling om het examen te halen. De ijverige leerling die probeert te presteren geeft dikwijls ook aan, dat de toetsen ineens veel lastiger zijn geworden. Het werken aan toetskwaliteit kan meer inzicht geven in de waarde van de cijfers, waarop dikwijls de overgang gebaseerd wordt.

Beschrijving training

Over jongens wordt vaker gezegd dat ze zich ongemotiveerd gedragen. Ook blijven de prestaties achter vergeleken bij de gemiddelde prestaties van meisjes. Er gaan meer meisjes naar het VWO en WO en er stromen meer jongens af. Het lijkt erop dat jongens minder voldoen aan onze verwachtingen in de lessen. Kunt u leren van de jongens en is uw didactiek afgestemd op het leergedrag van leerlingen met een jongensachtige leerstijl?

Wat leert u?

U leert in deze training:
- typisch jongensachtig leergedrag te verklaren aan de hand van verschillende factoren
- uw didactiek af te stemmen op typisch jongensachtige leerders
- van uw eigen leservaringen door deze te vergelijken met die van medecursisten en filmfragmenten.
U oefent tijdens deze training in uw eigen lessen met het inzetten van pedagogisch-didactische handreikingen die passend zijn bij uw eigen stijl van lesgeven en eenvoudig toepasbaar zijn.
De training is gebaseerd op onderzoeksmateriaal die ook op deze site te downloaden is.
Het gaat om het herkennen – verklaren en handelen in deze training.

Voor wie?

Voor alle docenten die meer willen leren over verschillen in leergedrag bij jongens en meisjes.

Ook mogelijk in het primair onderwijs.

Praktische informatie

De vorm van deze training kan verschillen.
ATOA biedt dit thema aan in de vorm van een lezing of een traject van 3 of 4 bijeenkomsten, waar lesbezoeken een onderdeel zijn van de training.
Groepsgrootte: bij een lezing zijn grote groepen denkbaar, bij een traject 6 tot 24 personen.
Hoe lang: 3 of 4 bijeenkomsten afhankelijk van de wensen en de startsituatie van de school.
Materiaal: werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten en presentaties worden digitaal beschikbaar gesteld aan de school.
Studielasturen: 10-16 uren
Tarieven: per bijeenkomst hanteren we het standaard dagdeeltarief van € 650,- (per bijeenkomst wordt doorgaans een half dagdeel voorbereidingstijd gerekend), dit betekent per uitvoerend dagdeel (op locatie) € 975,-
BTW is niet verschuldigd

Ga naar boven