Effectieve leerlingbesprekingen

Effectieve leerlingbesprekingen

Een effectieve leerlingbespreking leidt tot actie(s) van docenten en van de leerling. De focus ligt op meer mèt en minder over leerlingen spreken, rekening houden met je eigen overtuigingen en die van de leerling, ‘verboden woorden afspreken’ tijdens de vergadering en voorkomen dat voorgestelde acties loze beloftes kunnen worden.

Beschrijving training

“Hij mist inzet, als hij niets gaat doen, komt het niet goed.”

Je wilt dat een leerlingbespreking uitmondt in concrete acties voor de leerling en het docententeam. Minder uitgaan van het ‘op-hoop-van-zegen’ model is dan van belang. Soms is de vorm dan te weinig passend bij de beoogde doelen en met regelmaat is de diepgang van de bespreking te gering. Laten we van de leerlingbespreking ‘meer een film dan een foto’ maken en ga aan de slag met de inhoud, de vorm en het leiderschap tijdens een leerlingbespreking.

Wat leert u?

U leert tijdens deze training het volgende:
- Hoe uw woorden als inzet en inzicht als verboden woorden kunt beschouwen.
- Hoe u meer diepgang in de bespreking krijgt.
- Hoe u meer tijd per leerling krijgt zonder langer te vergaderen.
- Hoe u tot concrete acties kunt komen (met in de training verzamelde schooloplossingen).
- Op welke manier de voorbereiding kan aansluiten bij een effectieve(re) vergadering.
- Waar u aan moet denken voor een effectief vervolg van de vergadering.
- Op welke manier u uw leiderschap tijdens de bespreking kunt versterken.
- Welke vorm(en) van leerlingbespreking bij uw school past/passen.

Toelichting

Fase 1: De trainer observeert een leerlingbespreking. Zo is zichtbaar welke patronen routinematig zijn geworden in het constateren en in het ‘oplossen’ en aanpakken van terugkerende analyses.

Fase 2 (3 dagdelen): In deze fase wordt gewerkt aan de doelen en opbrengsten van de bespreking, de frequentie en het ritme van de besprekingen over het schooljaar, de diepgang van de bespreking, het herkennen van leerpatronen, de mindset tijdens een bespreking en de (feedback)cultuur tijdens de bsepreking.

Fase 3 (2 tot 3 dagdelen): gesprekstechnieken voor mentoren, dusdanig dat zij de ‘hulpvraag’ van leerlingen boven water krijgen, waardoor er meer sprake is van spreken MET in plaats van OVER de leerling. Aandacht voor begeleidingsrepertoire bij veelvoorkomende oorzaken van onvoldoendes, krijgt hierbij ook aandacht indien gewenst.

Voor wie?

Docenten en leidinggevenden

Praktische informatie

Groepsgrootte: 6-24 personen

Kan in de vorm van een lezing (voor grote groepen), maar kan ook in de vorm van een traject bestaande uit drie fases.

Materiaal: werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten en presentaties worden digitaal beschikbaar gesteld aan de school.

Studielasturen: afhankelijk van de gekozen variant

Tarieven: per bijeenkomst hanteren we het standaard dagdeeltarief van € 650,- (per bijeenkomst wordt doorgaans een half dagdeel voorbereidingstijd gerekend), dit betekent per uitvoerend dagdeel (op locatie) € 975,-

BTW is over de meeste onderdelen niet verschuldigd

Ga naar boven