Dit aanbod wordt momenteel geupdate. Begin schooljaar 2020/2021 zal de herziene versie gereed zijn.

Veel gevraagd aanbod:

  1. Coachend mentoraat: vanuit contact coachen op succeservaringen.
  2. Jongens motiveren: inspelen op jongensachtig leren en jongensdidactiek.
  3. Effectieve(re) leerlingbespreking.
  4. Werken aan een meer professionele cultuur.
  5. (Samen)werken in de vakgroep verbeteren.
  6. Lessen gericht op leren: activeren, motiveren en differentiëren.
  7. Formatief evalueren in de les.
  8. Toetsen op niveau (ook in gemengde klassen).

ATOA biedt ook trainingen op het gebied van:

•   Metacognitie en executieve vaardigheden.
•   Driehoeksgesprekken vormgeven.
•   Werken vanuit leerdoelen.
•   Eigenaarschap stimuleren.
•   Strategisch koersen: school in beweging.
•   Lessen verbeteren passend bij jouw manier van lesgeven.
•   Leren differentiëren.
•   Leerstrategiëen.
•   Versterkt mentoraat vormgeven.
•   Differentiëren met feedback.
•   Flexibilisering.
•   Didactiek bij online lesgeven.

Ga naar boven