Over ATOA

ATOA is opgericht op 1 januari 2016 door Jannet Maréchal-van Dijken. Na zo’n tien jaar ervaring als (senior) trainer/consultant bij APS, is ATOA een uitdagende volgende stap om ambities waar te maken. Samen met scholen op zoek naar nieuwe oplossingen voor bestaande problemen, door dat wat goed gaat te benutten en dat wat latent aanwezig is te laten bloeien. Kwaliteiten waar ATOA om gekend wil worden zijn: enthousiast, betrouwbaar, actief, flexibel, belangstellend, luisterend, creatief en vooral praktijkgericht werken. ATOA is aangesloten bij het Netwerk Onderwijsadviseurs. Door deze samenwerking is ATOA goed in staat om grote en complexe scholingen, trainingen en congressen te verzorgen. De opdrachtgever heeft in zo’n geval één aanspreekpunt die alles voor u regelt.
Naast trainingen en coaching organiseert ATOA jaarlijks ook enkele congressen.

Jannet Maréchal-Van Dijken

Ik train, coach, adviseer directie, teamleiders, docenten, mentoren door hen te ondersteunen op verschillende manieren. Mijn werk bestaat uit lezingen, workshops, trainingen, ontwerpsessies, begeleiden van netwerken en coachingsgesprekken en het organiseren van het jaarlijkse havo-congres ‘Trots op havo’ i.s.m. het HAVO-platform. Vaak is dit in het voortgezet onderwijs (vmbo bb, kb, tl, havo en vwo), soms ook in het primair of speciaal onderwijs.
Als trainer/consultant ben ik in 2006 begonnen bij APS. Bij APS werkte ik als trainer/consultant met docenten aan praktische oplossingen voor alledaagse strubbelingen. Het gericht activeren en ondersteunen van schoolleiding, docenten en leerlingen staat centraal in mijn werk. Samenhangend met bedrijfsbeëindiging van APS ben ik in 2016 een nieuwe weg ingeslagen. Met ingang van 1 januari 2016 ben ik oprichter en trainer/consultant bij ATOA (Advies en Training voor Onderwijs Ambities). Daarnaast ben ik, vanaf 1 mei, met twaalf APS-collega’s werkzaam binnen het Netwerk Onderwijsadviseurs (www.netwerkonderwijsadviseurs.nl)
Werkwijze
Tijdens het werken in scholen, observeer ik, luister ik, stel ik vragen en bied ik inhoudelijke en procesmatige oplossingen voor dat wat er speelt. Wanneer ik me zo verdiep in de waarom, wat en hoe vraag van de school, kan ik maatwerk bieden. Op deze wijze ontwerp ik met regelmaat een scholingstraject met de school.
Tijdens het bieden van maatwerk verbind ik de theorie aan de praktijk (of omgekeerd), met als uiteindelijke doel dat er duurzame verandering optreedt in de praktijk. Mijn handelen in de praktijk is congruent aan de te verwachten praktijk van de docent/schoolleider. Om schoolontwikkeling in gang te brengen (of te houden) werk ik op alle lagen van de school. Daar waar mogelijk laat ik leerlingen, docenten en schoolleiders participeren (en in sommige gevallen ook conciërges, ouders, logopedisten of andere deskundigen).
Ontwikkeling
Vanuit het geboden maatwerk, ontwikkel ik met regelmaat nieuwe instrumenten of nieuw materiaal waar scholen door actuele theorieën te verbinden aan de praktijk. Zo heb ik de afgelopen jaren onderdelen van ‘OBIT in de les’ ontwikkeld, ‘OBIT-coaches’, een aanpak voor een ‘effectieve leerlingbespreking’, ‘opbrengstgericht mentoraat’, ondersteuning voor beoordelingsmodellen bij praktische vakken (waaronder LO en Beeldende vakken). Het meest recente thema is ‘motivatie, feedback en gedachtekronkels’, een mix van theorie en praktijk voor docenten en schoolleidingen. Het verfijnen van instrumenten bedenk ik dus niet vanaf mijn bureau, maar met de mensen in de praktijk.
Mijn achtergrond
Van oorsprong ben ik docent Lichamelijke Opvoeding. Negen jaar heb ik dit prachtige vak als docent mogen geven aan leerlingen. Tevens ben ik in die jaren middenmanager geweest; eerst als coördinator havo en later als teamleider havo/vwo bovenbouw. In de eerste jaren van mijn docentschap heb ik aan de Rijksuniversiteit Groningen de studie Onderwijskunde gevolgd en afgerond.
Door de combinatie van de studie Onderwijskunde en het werken in de school raakte ik geboeid door de wijze waarop de ene docent uitstekend in staat was leerlingen te activeren en te enthousiasmeren, terwijl de andere docent aan gaf dat leerlingen zo nu en dan maar moeilijk te motiveren zijn. De interactie tussen de docent en de leerlingen en tussen leerlingen onderling boeide mij en boeit mij nog steeds. In die tijd werd activerende didactiek een veelgenoemd begrip, ik deed er mijn afstudeeronderzoek naar voor de RuG. Het activeren van leerlingen dusdanig dat het daadwerkelijk wat oplevert, dat is waar het wat mij betreft nog steeds over gaat.
Naast mijn werk in het onderwijsveld ben ik al jaren actief bij diverse voetbalverenigingen. Ruim 25 jaar als speelster en zo’n 13 jaar als trainer/coach. Momenteel ben ik assistent trainer van C.V.V. Oranje Nassau vrouwen 1 (Hoofdklasse) en trainer/coach van vrouwen 2 (1e klasse).
Hoewel ik woonachtig in Groningen ben, reis ik heel Nederland door om scholen te ondersteunen met de door hen gestelde vragen.
– 1975: geboren in Groningen
– 1993: diploma VWO (Wessel Gansfort College Groningen)
– 1997: diploma 1e gr Docent Lichamelijke Opvoeding (ALO Groningen)
– 2000: doctorandus in Onderwijskunde RuG (Rijksuniversiteit Groningen)
– 1997-2006: docent Lichamelijke Opvoeding (dr. Aletta Jacobscollege Hoogezand)
– 1999-2000: stage ECNO (Educatief Centrum Noord Oost Nederland)
– 2006-2010: trainer/consultant APS Utrecht
– 2010-(mei) 2016: senior trainer/consultant APS Utrecht
– 2016- heden: oprichter en trainer/consultant bij ATOA
– 2016 (mei)- heden: oprichter en trainer/consultant bij Netwerk Onderwijsadviseurs.

Ga naar boven © Copyright 2017-, ATOA. All Rights Reserved