Kwaliteit

WERKWIJZE MAATWERK

Wanneer je contact opneemt met ATOA met de vraag of ATOA iets voor je kan betekenen, zal er in de meeste gevallen een oriënterend gesprek op school plaatsvinden. Door goed te luisteren naar de vraag en de een aanleiding voor deze vraag, zal ATOA vertellen wat zij eventueel voor je kan betekenen. In dit gesprek zijn bij voorkeur minstens één leidinggevende en één docent aanwezig. Wanneer de vraag, de aanleiding voor deze vraag en de behoefte helder is, zal ATOA op verzoek een ontwerp/voorstel maken. ATOA vraagt je dan te reageren op dit ontwerp/voorstel, dusdanig dat er een gezamenlijk gedragen aanbod geschreven wordt. Een opdrachtbevestiging of offerte zal de zakelijke samenwerking bevestigen. Na de ondertekende opdrachtbevestiging of offerte zal het traject van start gaan.
Het is gebruikelijk dat ATOA gedurende het proces in overleg blijft nagaan of het vooraf ontworpen aanbod nog passend is bij de beoogde opbrengsten. Waar nodig stellen we dan het traject inhoudelijk of procesmatig bijgesteld. Betreffende het traject kun je altijd per email of telefoon contact opnemen met ATOA.
Na afloop van het traject zal geëvalueerd worden of de beoogde opbrengsten bereikt zijn en of de samenwerking naar tevredenheid is verlopen. Naast het mondeling terugkijken op het traject, vraagt ATOA de klant ook om schriftelijk feedback te geven op de kwaliteit. ATOA stuurt de school daarvoor een schriftelijk evaluatieformulier. Indien de uitkomsten van beide evaluaties (mondeling en schriftelijk) aanleiding geven tot een nader contact, zal ATOA hierover contact opnemen.
Mocht je niet tevreden zijn over (onderdelen) van het aangeboden traject, dan zal ATOA in overleg zoeken naar passende oplossingen. Wanneer deze oplossingen voor de school niet ‘passend’ zijn, kan de school gebruik maken van de Algemeen Klachtenreglement.
CRKBO geregistreerde instelling

WERKWIJZE STUDIEDAG

Wanneer je contact opneemt met ATOA met de vraag naar een lezing of workshop tijdens een door de school georganiseerde studiedag, zal ATOA bij voorkeur een telefonisch een oriënterend gesprek met de school voeren. Door goed te luisteren naar de vraag en de een aanleiding voor deze vraag, zal ATOA vertellen wat zij voor de school kan betekenen. Wanneer de vraag, de aanleiding voor deze vraag en de behoefte helder is, zal ATOA op verzoek een opdrachtbevestiging sturen met het daarin beschreven aanbod voor de door de school georganiseerde studiedag.
Na afloop van de uitgevoerde lezing of workshop vraagt ATOA de school op schriftelijke wijze terug te kijken naar de geleverde dienst met behulp van een evaluatieformulier. Indien de uitkomsten van deze evaluatie aanleiding geven tot een nader contact, zal ATOA hierover contact opnemen.
Betreffende het traject kun je altijd per email of telefoon contact opnemen met ATOA.
Mocht je niet tevreden zijn over de uitvoering, dan zal ATOA in overleg zoeken naar passende oplossingen. Wanneer deze oplossingen voor de school niet ‘passend’ zijn, kan de school gebruik maken van de klachtenprocedure.
.

NETWERK ONDERWIJSADVISEURS

ATOA is aangesloten bij het Netwerk Onderwijsadviseurs. Het Netwerk Onderwijsadviseurs is door kennisdeling en kennisontwikkeling voortdurend op zoek naar kwaliteitsverbetering en wil blijvend aansluiten bij de (vernieuwde) vragen in onderwijsland.
De onderwijsadviseurs (die bij dit netwerk zijn aangesloten) werken samen, zodat zij scholen een breed pakket van diensten kunnen aanbieden. Hierdoor kan ATOA uw school voorzien van trainingen door meerdere trainers op hetzelfde tijdstip. Binnen het netwerk zijn veel specialisaties aanwezig, waardoor ATOA u bijna altijd een uitstekend maatwerk aanbod kan doen.
Meer informatie vindt u op www.netwerkonderwijsadviseurs.nl.

 

Ga naar boven © Copyright 2017-, ATOA. All Rights Reserved