Conferenties en congressen

Jaarlijks organiseert ATOA en/of Netwerk Onderwijsadviseurs een aantal conferenties/congressen. Hieronder tref je hier van een overzicht. Daarnaast Is ATOA ook regelmatig van de partij op andere conferenties en congressen.

Samen met het Havoplatform organiseert ATOA jaarlijks het havocongres ‘Trots op havo’. Dit congres is bedoeld om het havoonderwijs onder de aandacht te brengen. Het Havoplatform en ATOA streven naar beter havo-onderwijs.
Het congres wordt georganiseerd voor scholen met havoafdelingen en/of categorale havoscholen, maar wordt ook met medewerking van deze zelfde doelgroep georganiseerd. De congresorganisatie heeft oog voor zowel beleidsontwikkelingen als vragen die bij scholen leven. Het HPF en ATOA wil de congresdeelnemers inspireren met actuele workshops, lezingen en good practices, en zorgen dat deelnemers zowel informatie, als ideeën meenemen als opbrengst van het congres. Tevens is het congres een moment waarop deelnemers kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen waar het gaat om goed havo-onderwijs. Deskundige en bevlogen sprekers delen hun ideeën, onderzoeksresultaten en ervaringen met schoolleiders, mentoren, docenten en ook leerlingen op interactieve wijze.


Havocongres
Sinds 2004 bestaat de Nationale Gymnasiumdag. De eerste jaren werd de dag georganiseerd voor de ongeveer 40 zelfstandige gymnasia en later tevens voor de 250 scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling. De thema’s op zo’n dag zijn niet anders dan op conferenties voor andere onderwijsvormen; het verschil zit hem in de deelnemers – u en uw collega’s, docenten en leidinggevenden – en de leerlingen waaraan u lesgeeft. Docenten en schoolleiders van gymnasia en gymnasiumafdelingen die een dag lang nadenken over onderwijskundige kwesties, maar nu in relatie tot de gymnasiumleerlingen. 
En steeds is er de vraag ‘Hoe halen we het gymnasiale uit onze leerlingen?’ Hoe bevorderen we dat ze hun mogelijkheden, capaciteiten benutten en hoe ondersteunen we ze bij die vaardigheden, waaronder sociale, die ze van dienst zijn op weg naar hun plek in de wereld. Hoe dragen we bij aan hun subjectwording.


De Nationale gymnasiumdag
Het Netwerk Onderwijsadviseurs, organiseert samen met Stichting Platform VWO jaarlijks een conferentie voor schoolleiders en docenten van vwoafdelingen. Tijdens de conferentie wordt aandacht besteed aan actuele thema’s. De VWO conferentie

Ga naar boven © Copyright 2017-, ATOA. All Rights Reserved