Beschrijving training

Deze training is enerzijds gericht op de vaardigheid om kwalitatief goede toetsen te kunnen geven aan leerlingen, anderzijds is de training gericht op het maken van afspraken als docententeam over de kwaliteitscriteria van toetsen.

Vaardigheden die getraind worden zijn o.a.: toetsvragen kunnen analyseren en kunnen herformuleren en niveauonderscheid kunnen maken in toetsen.

In de praktijk betekent dit dat docenten niet zozeer een reeks nieuwe toetsen hoeven te ontwikkelen, maar vooral bestaande (en dus ook methode)toetsen gaan aanpassen.

Beoogde resultaat/opbrengst/doel

Na deze training maakt het docententeam bewust keuzes in de manier waarop zij toetsen afnemen en krijgen de behaalde cijfers van leerlingen meer zeggingskracht (voorspellende waarde).

Voor wie?

Docententeams die aan de slag willen met toetskwaliteit (dit kan op alle niveaus).

Hoe lang?

Drie bijeenkomsten van 2,5 tot 3 uur.

Mogelijkheden qua vorm

Deze training kan ook aan meerdere teams gelijk worden aangeboden, waarbij de teams in vakkenclusters verdeeld worden en clusterspecifieke training ontvangen.

Deze training kan eventueel gecombineerd worden met andere trainingen betreffende het OBIT-model.

Groepsgrootte

Maximaal 30 docenten per team (incl. leidinggevende).

Studiebelasting per deelnemer

15 klokuren.

Materiaal

Het gebruikte materiaal tijdens de bijeenkomsten wordt digitaal aan de deelnemers verstuurd. Werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten.

Deelnemers kunnen gebruik maken van het boek ‘Leerlingen aanzetten tot leren’ (Maréchal & Spijkerboer, 2017, Pica).

Investering

Een uitvoerend dagdeel per bijeenkomst. Voor elke trainingsbijeenkomst wordt een half dagdeel voorbereidingstijd in rekening gebracht.

BTW is niet verschuldigd.

Additioneel: kosten voor het boek ‘Leerlingen aanzetten tot leren’ (Maréchal & Spijkerboer, 2017, Pica).

Ga naar boven © Copyright 2017-, ATOA. All Rights Reserved