Beschrijving training

Gedurende de trainingen, leren docenten hoe ze feedback kunnen geven aan hun collega’s. We nemen toetsen mee om te oefenen en oefenen ook met de wijze waarop je schriftelijke feedback formuleert. Tot slot bespreken we op welke wijze de toetskwaliteit met inzet van OBIT-coaches gewaarborgd kan worden.

Beoogde resultaat/opbrengst/doel

Een OBIT coach kan een feedbackrapporten schrijven voor zijn collega’s; kan mondelinge feedback geven aan de hand van geanalyseerde toetsen en opdrachten en kan helpen bij het herontwerpen van toetsen.

Voor wie?

De training is bedoeld voor een door de school geselecteerde groep docenten verspreid over de verschillende vakken(clusters).

Hoe lang?

Drie dagdelen, waarbij een deel van bijeenkomsten de aanwezigheid van een schoolleider gewenst is.

Mogelijkheden qua vorm

In eerste instantie richt de training zich op de vaardigheid om als OBIT coach collega’s van feedback te voorzien rondom de toetskwaliteit. Indien gewenst kan het accent ook liggen op OBIT in de les.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit maximaal 12 docenten.

Studiebelasting per deelnemer

12-15 klokuren.

Materiaal

Het gebruikte materiaal tijdens de bijeenkomsten wordt digitaal aan de deelnemers verstuurd. Werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten. Indien relevant levert ATOA een lijst met relevante publicaties omtrent het thema.

Investering

Drie uitvoerende dagdelen. Voor elke trainingsbijeenkomst wordt een half dagdeel voorbereidingstijd in rekening gebracht. BTW is niet verschuldigd.

Ga naar boven © Copyright 2017-, ATOA. All Rights Reserved