Beschrijving training

De training start met het herkennen van jongensachtig leergedrag en deze kunnen onderscheiden van meisjesachtig leergedrag. Vervolgens leert u de verklaringen achter het gedrag om vervolgens tips te ontvangen en na te denken over de consequenties voor het handelen in de praktijk.
In de training wordt gewerkt met filmfragmenten, eigen ervaringen en de interventiemap die ontwikkeld is tijdens één van de onderzoeken over jongensachtig leren.

Beoogde resultaat/opbrengst/doel

De doelstelling is dat docenten gedragingen van jongensachtig leren herkennen, meer leren over de verklaringen omtrent dat gedrag en vervolgens het handelen kunnen aanpassen.

Voor wie?

Voor alle docenten die meer willen leren over verschillen in leergedrag bij jongens en meisjes.
Ook mogelijk in het primair onderwijs.

Hoe lang?

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur.

Mogelijkheden qua vorm

Indien gewenst kan een deel van de informatie ook aangeboden worden in de vorm van een interactieve lezing van 1,5 tot 2 uur.
ATOA kan de training ook bieden aan ouders en leerlingbegeleiders tijdens ouderavonden.

Groepsgrootte

In overleg (afhankelijk van gekozen vorm).

Studiebelasting per deelnemer

7 klokuren.

Materiaal

Het gebruikte materiaal tijdens de bijeenkomsten wordt digitaal aan de deelnemers verstuurd. Werkmateriaal wordt verstrekt gedurende de bijeenkomsten. Enkele relevante publicaties zijn ook te vinden op deze website onder de button 'downloads'.

Investering

Een uitvoerend dagdeel per bijeenkomst. Voor elke trainingsbijeenkomst wordt een half dagdeel voorbereidingstijd in rekening gebracht.
BTW is niet verschuldigd.

Ga naar boven © Copyright 2017-, ATOA. All Rights Reserved