Wat heeft ATOA u te bieden...

ATOA biedt scholingen en trainingen op verschillende thema’s. Het aanbod van enkele thema’s is beschreven onder het kopje ‘thema’s’. Veel voorkomende (en wellicht) herkenbare vragen waar ATOA ondersteuning bij kan bieden, staan hieronder.
* Hoe kunnen we voorkomen dat ijverige leerlingen in de bovenbouw toch moeten afstromen of doubleren?
* Onze leerlingen lijken niet meer gemotiveerd te zijn, wat kunnen wij doen?
* Wij willen graag af van onze huidige vorm van leerlingbesprekingen, het kost veel tijd en we komen weinig tot (nieuwe) inzichten… kan dat effectiever?
* Wij merken dat ons onderwijs aan de Havoleerlingen vergelijkbaar is met het onderwijs aan Vwo-leerlingen, maar dan met iets minder hoge eisen, we willen graag een eigen havo-aanpak hanteren.
* We hebben onze toetsen al geanalyseerd op reproductie en inzicht, maar zijn op zoek ondersteuning om toetskwaliteit c.q. toetsbeleid te ontwikkelen.
* We willen onze leerlingen beter kunnen begeleiden in het leren leren, het komen tot leren passend bij het puberende brein. Daar zoeken we hulp bij.
* Onze docenten zijn heel begaan met de leerlingen, leerlingen weten dat en gaan er vanuit dat zij altijd wel geholpen worden door de collega’s. In hoeverre belemmeren wij daarmee de ontwikkeling in zelfverantwoordelijkheid?
* De jongens presteren bij ons systematisch minder goed dan de meisjes, kunnen wij de jongens weer beter laten presteren?
* Wij zijn op zoek naar een inleiding voor onze studiedag, waarin de relatie tussen feedback geven en leren, vanuit zowel theorie als praktijk belicht worden.
* Op welke manier kunnen we het belang van de praktische vakken (zoals bewegingsonderwijs en beeldende vakken) verduidelijken bij de determinatie en toetsing?Onze school is bezig om de visie te herijken en van daaruit plannen te maken voor de komende jaren. Deze visie moet herkenbaar zijn voor al ons personeel, maar ook voor leerlingen en ouders.

ATOA is nieuwsgierig naar uw vraag. Wilt u uw vraag met ATOA delen?

Ga naar boven © Copyright 2017-, ATOA. All Rights Reserved